GARANTII


Kõikidele meie poolt müüdud rehvidele kehtib lisaks tootjagarantiile ka meie enda „täisgarantii” juhuks kui Teile saabunud kaup peaks erinema tellitust või meie e-poes eksponeeritust. Vahetame oma kulul kauba ringi või tagastame Teie soovi alusel sajaprotsendiliselt kauba maksumuse koos saatekuludega. Teatage meile probleemidest kaubaga (kindlasti märkige ära tellimus/arve number, oma kontaktandmed) siin.
 
Tootegarantii
Rehvide tootjapoolsed garantiitingimused:
1.     Kõikidele meie poolt müüdud rehvidele kehtib tootjagarantii 2 aastat.
2.      Garantiitunnistuseks on Teile e-postiga saadetud arve.
3.      Garantii katab nii toote materjali kui ka valmistusvead.
4.      Garantii alla ei kuulu:
•   rehvid, mida on kasutatud üle mustri kulumispiiri,
•   rehvid, mille vigastused on tekkinud teeolude tõttu,
•   rehvid, mille vigastused on tekkinud õnnetusjuhtumi (avarii, tulekahju jms), ebaõige kasutamise, ladustamise või naelutamise tulemusena,
•   rehvid mille vigastused on tekkinud vale kokkujooksu, ratta disbalansi, rikkis amortisaatorite, ebaõige rehvirõhu, ülekoormuse või kettide kasutamise tõttu. Samuti vigastused, mis on tekkinud rehvi kasutamisest maastikul või võidusõidul,
•   rehvid, mida on kliendi poolt remonditud ja/või taastatud,
•   rehvid, mille vigastuste tekkimisele on klient tahtlikult või ka ettekavatsemata kaasa aidanud.
5.     Garantii eelduseks on, et klient esitab/saadab meile garantiiavalduse. Avalduse saab saata e-postiga info@rehvipost.ee või  faksiga numbril (+372) 655 2600 ning paberkandjal kirjaga meie postiaadressile: Rehvipost, Kadaka tee 1/4, Tallinn 10621
6.     Garantiiavaldus vaadatakse üle mõne tööpäeva jooksul ja Teiega võetakse ühendust täpsustamaks toote transpordivõimalusi meieni. Harilikult tuleb sellele meie kuller või volitatud kullerteenistus ise järele. Palume enne kooskõlastamist meile rehve mitte saata!
7.     Vealisele tootele viib ekspertiisi läbi meie spetsialist.
8.     Kui läbiviidud ekspertiis tõestab materjali- või tootmisviga, siis rehv parandatakse, asendatakse uuega või hüvitatakse rahaliselt.
9.     Rahalise kompensatsiooni suurus arvutatakse välja rehvi kuluvusastme järgi. Selleks teostatakse rehvimustri jääksügavuse mõõtmine.
10.  Kompensatsioonisumma arvutamine toimub järgnevalt:
MÜÜGIHIND × JÄÄKSÜGAVUS mm / ALGNE SÜGAVUS mm = KOMPENSATSIOONI SUMMA
11. Kompensatsiooni summa kantakse kliendi poolt viidatud kontole 14 päeva jooksul.
12. Kui klient ei ole meie garantiieksperdi otsusega nõus siis suunatakse vastav toode erapooletusse ekspertiisi (nt. koostööpartner, valmistajatehas või muu). Käsitlusaeg sellisel juhul on maksimaalselt 2 kuud. Kui selle aja jooksul ei ole ekspertiisi tulemus selgunud, kuulub toode hüvitamisele punktide 9. 10. ja 11. kohaselt.
13.  Kui ekspertiis välistab garantiijuhtumi siis on meil õigus esitada kliendile arve järgneva kohta:
•   vealise toote saatekulud kliendilt meile ja tagasi kliendile,
•   kliendi poolt nõutud täiendava ekspertiisi tasu ja saatekulud vastavalt viimase poolt esitatud arvetele
14.  Vealist toodet, mis on juba meie poolt hüvitatud, ei tagastata.
15.  Me ei kohustu hüvitama garantii ajal riknenud toodete vahetusega kaasnevaid kulusid.
 
Ostutehingust taganemine, toodete garantiiväline tagastamine.
1.     Ostutehingust taganemise õigus 14 päeva jooksul on tulenevalt Võlaõigusseaduse §56 mõistest mis on välja töötatud kaitsmaks tarbijat olukorras, kus e-poes eksponeeritud kaup erineb tegelikkusest.
2.      Tagastada on võimalik ainult kasutamata kaupa
3.     Juhul kui tarbija soovib ostutehingust taganeda, kuna ostetud kaup ei vasta meie e-poes näidatud parameetritele, siis tagastatakse tarbijale kauba maksumus koos saatekuludega sajaprotsendiliselt.
4.      Võlaõigusseaduse §56 ei kehti kaupade puhul mis on valmistatud tellija isiklikke vajadusi arvestades ja asjadele mida ei ole tema olemuse tõttu võimalik tagastada.
5.      Rehvi hind meie e-poes sisaldab endas rehvi omahinda, rehvi taaskäitluse tasu, provisjoni, saatekulude meiepoolsest dotatsiooni ja spetsiaalselt kliendi valitud parameetritele vastava rehvi selekteerimise ja käitlemise teenuse maksumust. Viimane moodustab rehvi hinnast 16 protsendilise väärtuse, mida ei ole ostutehingust taganemise korral, tema olemuse tõttu võimalik tagastada.
6.     Tarbija poolt ostutehingust taganemise ja kauba tagastamise korral arvutatakse seetõttu kliendile tagastatav kompensatsioon järgnevalt:
KAUBA MAKSUMUS – 16% + KAUBA SAATEKULU = KOMPENSATSIOON
7.     Kompensatsioon kantakse tarbija avalduses märgitud kontole 14 päeva jooksul pärast kauba meieni jõudmist.
8.     Ostutehingust taganemise avalduse saab meile saata e-postiga info@rehvipost.ee või  faksiga numbril (+372) 655 2600 ning paberkandjal kirjaga meie postiaadressile: Pumpit OÜ, Kadaka tee 1/4, Tallinn 10621
9.     Avaldus vaadatakse üle mõne tööpäeva jooksul ja Teiega võetakse ühendust täpsustamaks toote transpordivõimalusi meieni. Harilikult tuleb sellele meie kuller või volitatud kullerteenistus ise järele. Palume enne kooskõlastamist meile rehve mitte saata!